فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir حقوق بين‌الملل
شابک : 978-964-8200-23-2موضوعات
حقوق بين‌الملل - راهنماي آموزشي (عالي)

نویسنده
نويسنده : ربه‌كا والاس
مترجم : سيدقاسم زماني
مترجم : مهناز بهراملو

ناشر
موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش
قیمت پشت جلد : 9,000 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

كاربرد اينترنت در حقوق  پنلوپ لارنس (نويسنده) . سيدقاسم زماني (مترجم) . مهناز بهراملو (مترجم) .
حقوق بشر و اينترنت  استيون هيك (نويسنده) . ادوارد هلپين (نويسنده) . اريك هوسكينز (نويسنده) . سيدقاسم زماني (مترجم) . مهناز بهراملو (مترجم) .
حقوق بين‌الملل اقتصادي  آيگناتس زايدل‌هوهن‌فلدرون (نويسنده) . سيدقاسم زماني (مترجم) .
فرجام حقوق بين‌الملل نوسان ميان تكنيك و تدبير  سيدقاسم زماني (مترجم) . آرامش شهبازي (مترجم) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي (2 - 1)  رضا موسي‌زاده (نويسنده) .
حقوق بين‌الملل عمومي (1 و 2)  اميرساعد وكيل (گردآورنده) .
حقوق بين‌الملل: ويژه آزمون‌هاي كارشناسي ارشد سردفتري، وكالت و دانشگاه پيام نور  گروه مولفان (نويسنده) . سيدجواد فراهاني (ويراستار) .
حقوق معاهدات بين‌المللي  محمدرضا ضيايي‌بيگدلي (نويسنده) .
حقوق ميان ملتها: درآمدي بر حقوق بين‌الملل عمومي  گرهارد فون‌گلان (نويسنده) . محمدحسين حافظيان (مترجم) . سيدداود آقايي (مترجم) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) حقوق بين‌الملل خصوصي: همراه با درسنامه و نكات مهم  علي كاظمي (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

حقوق بين‌الملل اقتصادي  آيگناتس زايدل‌هوهن‌فلدرون (نويسنده) . سيدقاسم زماني (مترجم) .
اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي  بهروز اخلاقي (مترجم) . فرهاد امام (مترجم) .
حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي: شخصيت، مسووليت، مصونيت  قاسم زماني (نويسنده) .
فرجام حقوق بين‌الملل نوسان ميان تكنيك و تدبير  سيدقاسم زماني (مترجم) . آرامش شهبازي (مترجم) .
نقش دادرس مدني در تحصيل دليل و كشف حقيقت  مجيد پوراستاد (نويسنده) .
تمايز بنيادين حقوق مدني و حقوق كيفري  عبدالله خدابخشي (نويسنده) .
گزيده آراء داوري مركز داوري اتاق ايران (1387 - 1383) به انضمام قواعد داوري مركز داوري اتاق ايران  محمد كاكاوند (به‌اهتمام) .
نظام حقوق بين‌الملل: وحدت در عين كثرت  آرامش شهبازي (نويسنده) .
حمايت از اشخاص داراي معلوليت در نظام بين‌المللي حقوق بشر  نگار نباتي (نويسنده) .
گزيده‌اي از حقوق اموال (حقوق مدني، 2)  محدباقر پارساپور (نويسنده) .
مسووليت بين‌المللي دولت: متن و شرح مواد كميسيون حقوق بين‌المللي  عليرضا ابراهيم‌گل (مترجم) . سيدجمال سيفي (زيرنظر) .
مباني حقوق جزاي بين‌الملل ايران  مهدي مومني (نويسنده) .
آيين دادرسي كيفري  علي خالقي (نويسنده) .
حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهايي تحليلي از حق‌ها و آزادي‌ها  محمد قاري‌سيدفاطمي (نويسنده) .
حقوق بشر در جهان معاصر: درآمدي بر مباحث نظري: مفاهيم، مباني، قلمرو و منابع  محمد قاري‌سيدفاطمي (نويسنده) .
اقتصاد رياضي: روشها و كاربردها  علي سوري (نويسنده) .


www.payane.ir - كاربرد اينترنت در حقوق
شابک : 964-7896-77-8
قیمت :  2,300 تومان

www.payane.ir - حقوق بشر و اينترنت
شابک : 964-2661-06-3
قیمت :  4,500 تومان

www.payane.ir - حقوق بين‌الملل اقتصادي
شابک : 964-8200-08-4
قیمت :  4,900 تومان

www.payane.ir - فرجام حقوق بين‌الملل نوسان ميان تكنيك و تدبير
شابک : 978-964-8200-47-8
قیمت :  4,000 تومان

x