/bookshop/book/3948/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%81-...%0A.html
فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir بررسي موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي صادرات ايران در بازارهاي هدف ...
شابک : 964469113Xموضوعات
سازمان جهاني تجارت
بازرگاني بين‌المللي - ايران
بازرگاني آزاد - ايران
صادرات و واردات - ايران - توسعه و ترويج
ايران - سياست بازرگاني

نویسنده
تهيه و تنظيم : ابراهيم‌علي رازيني
باهمكاري : يحيي فتحي

ناشر
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
قیمت پشت جلد : 1,500 تومان


توضیحات

236 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه
سال نشر: 1387
http://ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=81C12269ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

بررسي مزيت نسبي و اولويت‌بندي بازارهاي هدف صادرات قطعات خودرو ايران  حسن ولي‌بيگي (تهيه كننده) . اله‌مراد سيف (زيرنظر) . يحيي فتحي (باهمكاري) .
سياستهاي حمايتي و پيامدهاي آن در ايران  ابراهيم‌علي رازيني (تهيه كننده) . هادي سيدي (باهمكاري) . محمدرضا رفعتي (مترجم) .
بررسي اثرات يكسان‌سازي نرخ ارز بر نرخ حمايت موثر از صنايع كارخانه‌اي ايران: بررسي موردي صنايع كاغذ و مقوا  يحيي فتحي (تدوين) .
شناخت بازار هند و راههاي دستيابي به آن  مجيد ارائي‌نژاد (زيرنظر) . يحيي فتحي (باهمكاري) . فاطمه مهدي‌پور (باهمكاري) .
مزيت رقابتي و رقابت‌پذيري صنعت قطعات خودرو ايران  حسن ولي‌بيگي (نويسنده) . محمدرضا عابدين (نويسنده) . مهرداد ساعدي (نويسنده) . يحيي فتحي (نويسنده) . كوروش سليميان (نويسنده) . فرشته حاتميان‌حقيقي (ويراستار) . جمشيد فهيمي‌فر (نويسنده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

سياستهاي تجاري و توسعه اقتصادي  
آشنايي با قواعد سازمان جهاني تجارت (88 پرسش و پاسخ)  مركزتجارت‌بين‌الملل (نويسنده) . محمدرضا اميري‌تهراني‌زاده (مترجم) .
چگونگي الحاق به سازمان جهاني تجارت  دبيرخانه‌آنكتاد (نويسنده) . ابوالقاسم بينات (مترجم) .
تجارت در آينده: درآمدي بر سازمان تجارت جهاني  سازمان‌تجارت‌جهاني (نويسنده) . محمدجواد ايرواني (مترجم) .
بايسته‌هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكري  اميرهوشنگ فتحي‌زاده (نويسنده) . وحيد بزرگي (نويسنده) .
مجموعه مقالات همايش راهبرد توسعه اقتصادي  سيدمهدي رضايي (ويراستار) . شهرزاد كتان (ويراستار) .
تجارت خدمات در سازمان جهاني تجارت  مسعود كمالي‌اردكاني (مترجم) . ميترا نصيري (مترجم) . وحيد بزرگي (ويراستار) .
چارچوب كلي براي منطقي كردن تعرفه‌هاي كشور  محمد زاغيان (نويسنده) .
تعيين اولويتهاي سرمايه‌گذاري صنعتي جهت تقويت مزيتهاي نسبي صادرات صنعتي  مسعود هاشميان (نويسنده) . اشرف اشجاري (ويراستار) . ابوالقاسم طارمي (ويراستار) .
تبعات آزادسازي تجاري بر رشد صنعتي در ايران  رضا محسني (نويسنده) . سپيده شاهي (ويراستار) .
ساختار بازار و توسعه صادرات محصولات باغي منتخب ايران: مطالعه موردي: پسته، خرما و كشمش  اشرف اشجاري (ويراستار) .
اولويت‌بندي بازارهاي هدف صادراتي و شناسايي موانع حضور در اين بازارها: مطالعه موردي صنايع غذايي  حسن ولدبيگي (گردآورنده) . محمد برزگري (ويراستار) .
شناسايي موانع و تنگناهاي زيرساختي بخش بازرگاني استانها براي تقويت صادرات كالاها و خدمات قابل صدور آنها فاز اول: منطقه آذربايجان، استانهاي آ  محمدمهدي برقي‌اسكويي (زيرنظر) . رامين ذوالجناحي (زيرنظر) . علي همت‌جو (زيرنظر) . مريم شاهمرد (ويراستار) .
شناسايي عوامل موثر در مزيت رقابتي صادرات خدمات فني - مهندسي كشور  محمدرضا صادقي‌فروشاني (نويسنده) .
آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر يارانه‌هاي صادراتي بخش صنعت  اشرف اشجاري (ويراستار) .
اسناد حقوقي سازمان جهاني تجارت: نتايج مذاكرات تجاري چندجانبه دور اروگوئه  سازمان‌تجارت‌جهاني (نويسنده) . مسعود طارم‌سري (مترجم) . ماندانا فاضل (مترجم) . حميدرضا اشرف‌زاده (مترجم) . بهرام مستقيمي (مترجم) . ابوالقاسم بينات (مترجم) . ميترا نصيري (مترجم) . اميرهوشنگ فتحي‌زاده (مترجم) . غزاله دژم‌خوي (مترجم) . فرزاد مرادپور (مترجم) .
توسعه تجارت ايران با اتحاديه اروپا با تاكيد بر پيش‌نويس موافقتنامه تجارت و همكاري "TCA"  سيدعبدالله حسيني (تهيه و تنظيم) .
آينده سازمان جهاني تجارت: نگرشي انتقادي  پيتر سادرلند (نويسنده) . وحيد بزرگي (مترجم) . ابوالقاسم بينات (مترجم) . غزاله دژم‌خوي (مترجم) . محمدحسن زارع (مترجم) . علي زاهد‌طلبان (مترجم) . ميرهادي سيدي (مترجم) . اميرهوشنگ فتحي‌زاده (مترجم) . مسعود كمالي‌اردكاني (مترجم) . فرزاد مرادپور (مترجم) .
تعامل تجارت و محيط زيست در جهان با توجه به نگرش سازمان جهاني تجارت "WTO": "مطالعه موردي ايران"  لطفعلي عاقلي‌كهنه‌شهري (نويسنده) . محمدمهدي برقي‌اسكويي (نويسنده) . اميرهوشنگ فتحي‌زاده (نويسنده) . رامين ذوالجناحي (نويسنده) . اشرف اشجاري (ويراستار) .
مقررات رسمي اتاق بازرگاني بين‌المللي در مورد تفسير اصطلاحات تجاري اينكوترمز 2000  ضياءالدين مجدي (مترجم) .
طرق رفع منازعات تجاري در نظام WTO  سيدبهرام پناهنده (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

فرهنگ تجارت  ميثم موسايي (نويسنده) . اشرف اشجاري (ويراستار) .
تحليل و بررسي اقتصادي فقر  زهره فني (نويسنده) .
رهنمودهايي در شيوه‌هاي تسهيل تجاري: سمپوزيوم بين المللي سازمان ملل در مورد كارايي تجاري  
نقش دولت در جهان در حال تحول  حميدرضا برادران‌شركاء (مترجم) . علي ديني‌تركماني (ويراستار) .
سياست استراتژيك تجاري و اقتصاد بين‌الملل جديد  پل كروگمن (گردآورنده) . غلامرضا آزادارمكي (مترجم) . احمد اخوي (ويراستار) .
مديريت صادرات غير نفتي  محمدابراهيم گوهريان (نويسنده) .
رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه در نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت (WTO)  رضا پاكدامن (نويسنده) . ماندانا فاضل (ويراستار) .
تئوري اقتصاد خرد و مسايل آن  دومينيك سالواتوره (نويسنده) . احمد يزدان‌پناه (مترجم) .
صادرات موفقيت‌آميز خدمات (كتاب راهنما براي شركتها، اتحاديه‌ها و دولتها)  روروتي ريدل (نويسنده) . لني جي. سواچ‌ليف (ويراستار) . محمد لطفي (مترجم) .
سياستهاي تجاري و توسعه اقتصادي  
اقتصاد كلان "كاربردي"  احمد اخوي (نويسنده) .
شناخت بازار تركمنستان  
بررسي مزيت نسبي پوشاك  مرتضي اسدي (نويسنده) .
شناخت بازار قزاقستان و راههاي دسترسي به آن  
شناخت بازار سنگاپور و راههاي دسترسي به آن  
شناخت بازار اوكراين و راههاي دستيابي به آن  منوچهر خوفي (تهيه كننده) . علي محمودي‌ديزجي (زيرنظر) .
يكسان‌سازي ارز و اثر آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي  ناصر خياباني (نويسنده) . فيروزه كلاهي (باهمكاري) .
تعيين و اولويت‌بندي بازارهاي هدف صادرات پوشاك ايران  ابراهيم گرجي (نويسنده) . مرتضي اسدي (نويسنده) . رضا فهيمي‌فرد (نويسنده) .
شناخت بازار گرجستان و نحوه دسترسي به آن  علي‌اصغر اسماعيل‌نيا (طراح) . سياوش يوسفي (باهمكاري) .


x