فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir مباني حقوق بشر در اسلام و دنياي معاصر
شابک : 978-964-2955-39-8موضوعات
حقوق بشر
حقوق بشر (اسلام)

نویسنده
مصحح : ابوالفضل احمدزاده

ناشر
مجمع علمي و فرهنگي مجد
قیمت پشت جلد : 5,500 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

انديشه‌هاي حقوقي (3): حقوق تجارت  اميرحسين فخاري (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (ويراستار) .
حقوق انتخابات دموكراتيك (اصول، مباني و الگوي مطلوب نظام انتخابات پارلمان)  حسن خسروي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (ويراستار) .
كليات حقوق اساسي ايران  عباسعلي عميد‌زنجاني (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (ويراستار) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) اصول فقه (896 سوال) شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي  ابوالفضل احمدزاده (نويسنده) . مظاهر نامداري‌موسي‌آبادي (نويسنده) .
حقوق خانواده  سيدمحمد موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .
انديشه‌هاي حقوقي عرف و اجتهاد  عليرضا فيض (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (مصحح) .
مفاهيم بنيادين حقوق مدني و جزايي  ابوالقاسم گرجي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (مصحح) .
انديشه‌هاي حقوقي (2): حقوق مدني و كيفري  سيدمحمد موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .
عقد ضمان  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مكاتب  سيدعلي ميرموسوي (نويسنده) . صادق حقيقت (نويسنده) . مسعود نوري (ويراستار) .
جنايات عليه بشريت  جفري رابرتسون (نويسنده) . سيدحسين ميرمحمدصادقي (زيرنظر) . محمود نظري‌پور (ويراستار) .
سيطره قدرت آمريكا: اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و تناقض‌هاي آشكار با سياست آمريكا  نوآم چامسكي (نويسنده) . امير مهدوي (مترجم) .
حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي  محمد هاشمي (نويسنده) .
حقوق بشر از منظر انديشمندان  محمد بسته‌نگار (نويسنده) .
حقوق زيست محيطي بشر  
حقوق بشر (ارزش‌ها و واقعيت‌ها)  حسين شريفي‌طرازكوهي (نويسنده) .
حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين (سه نسل حقوق بشر در اسلام، ايران و اسناد بين‌الملل و منطقه‌اي)  بيژن عباسي (نويسنده) .
در خانه اگر كس است: همراه اعلاميه جهاني حقوق بشر با طرح‌هاي اردشير رستمي (در هواي حقوق بشر) و ميثاق بين‌المللي ...  محمدعلي موحد (نويسنده) .
نظام بين‌المللي حقوق بشر  حسين مهرپور (نويسنده) . حسين رحمت‌الهي (ويراستار) .
حقوق بشر در نظام بين‌الملل  رضا سيمبر (نويسنده) . هوشنگ سپهري (ويراستار) .
حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهايي تحليلي از حق‌ها و آزادي‌ها  محمد قاري‌سيدفاطمي (نويسنده) .
حقوق بشر در جهان معاصر: درآمدي بر مباحث نظري: مفاهيم، مباني، قلمرو و منابع  محمد قاري‌سيدفاطمي (نويسنده) .
منشور سازمان ملل متحد: انگليسي به فارسي به اضافه اعلاميه حقوق بشر  دپارتمان حقوقي انتشارات كتاب آوا (تدوين) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

عقد ضمان  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .
انديشه‌هاي حقوقي (2): حقوق مدني و كيفري  سيدمحمد موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .
آئين استنباط در حقوق اسلامي  محمود گودرزي (نويسنده) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) متون فقه (1120 سوال) شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي مشاغل قضايي  اسدالله لطفي (نويسنده) .
مجموعه درس و سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) اصول فقه  اسدالله لطفي (نويسنده) .
حقوق خانواده  سيدمحمد موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) اصول فقه (896 سوال) شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي  ابوالفضل احمدزاده (نويسنده) . مظاهر نامداري‌موسي‌آبادي (نويسنده) .
متون دانشگاهي حقوق  ويليام‌جان براون (نويسنده) . حسين رجيحي‌خجسته (مترجم) .
جرائم اقتصادي و پولشوئي: در پيش‌نويس كنفرانس سازمان ملل متحد عليه ارتشاء و ساير اسناد مرتبط بين‌المللي  احد باقرزاده (نويسنده) .
قانون مدني در رويه قضايي شامل: آراء وحدت رويه، اصراري و شعب ديوان عالي كشور، نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه، قواعد فقه - ارجاع مواد، م  سيدمحمدمهدي حسيني (تدوين) . يونس قهرماني (زيرنظر) .
حقوق موجر و مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 (تخليه اماكن تجاري، مسكوني - سرقفلي در حقوق ايران) مشتمل بر: بررسي آراء محاكم دادگستري  يوسف طاهرموسوي (نويسنده) .
مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاههاي سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي از سال ...  واحدپژوهش"مجد" (تدوين) .
مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاههاي سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي 1376 تا 1391  رضا شكري (نويسنده) .
حقوق شهري و شهرسازي  غلامرضا كاميار (نويسنده) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) حقوق اساسي (600) سوال شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي  حسن باباخاني (نويسنده) .
حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد  مريم عباچي (نويسنده) .
فرهنگ حقوقي مجد انگليسي - فارسي  محمدتقي رفيعي (نويسنده) . احمد باقري (نويسنده) . سيدعلي حسيني (نويسنده) . منصور فرخ‌سيري (نويسنده) . محمدرضا جاويدپور (نويسنده) .
جرم‌شناسي نظري  ريموند گسن (نويسنده) . مهدي كي‌نيا (مترجم) .
سقوط تعهدات با اصلاحات  سيدمهدي شهيدي (نويسنده) .


www.payane.ir - انديشه‌هاي حقوقي (3): حقوق تجارت
شابک : 978-964-2955-17-6
قیمت :  3,500 تومان

www.payane.ir - حقوق انتخابات دموكراتيك (اصول، مباني و الگوي مطلوب نظام انتخابات پارلمان)

www.payane.ir - كليات حقوق اساسي ايران
شابک : 978-964-2955-12-1
قیمت :  6,000 تومان

www.payane.ir - مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) اصول فقه (896 سوال) شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي

www.payane.ir - حقوق خانواده
شابک : 978-964-2955-00-8
قیمت :  4,000 تومان

www.payane.ir - انديشه‌هاي حقوقي عرف و اجتهاد
شابک : 978-964-2955-49-7
قیمت :  4,000 تومان

www.payane.ir - مفاهيم بنيادين حقوق مدني و جزايي
شابک : 978-964-2955-36-7
قیمت :  4,000 تومان

www.payane.ir - انديشه‌هاي حقوقي (2): حقوق مدني و كيفري
شابک : 978-964-2955-16-9
قیمت :  5,500 تومان

www.payane.ir - عقد ضمان
شابک : 964-7820-90-9
قیمت :  5,000 تومان

x