فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir عقد ضمان
شابک : 964-7820-90-9موضوعات
عقد ضمان

نویسنده
نويسنده : محمدكاظم موسوي‌بجنوردي
به‌اهتمام : ابوالفضل احمدزاده

ناشر
مجمع علمي و فرهنگي مجد
قیمت پشت جلد : 5,000 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

دائره‌المعارف بزرگ اسلامي: بابا فرج تبريزي - برماوي  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (زيرنظر) .
دايره‌المعارف بزرگ اسلامي  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (زيرنظر) .
دايره‌المعارف بزرگ اسلامي  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (زيرنظر) .
دائره‌المعارف بزرگ اسلامي  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (زيرنظر) .
دائره‌المعارف بزرگ اسلامي: اشتب - البيره  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (زيرنظر) .
دائره‌المعارف بزرگ اسلامي: پوشاك - تربه  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (زيرنظر) .
انديشه‌هاي حقوقي (2): حقوق مدني و كيفري  سيدمحمد موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .
مفاهيم بنيادين حقوق مدني و جزايي  ابوالقاسم گرجي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (مصحح) .
مباني حقوق بشر در اسلام و دنياي معاصر  ابوالفضل احمدزاده (مصحح) .
انديشه‌هاي حقوقي عرف و اجتهاد  عليرضا فيض (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (مصحح) .
دائره‌المعارف بزرگ اسلامي: جزء لايتجزي - جويني  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (زيرنظر) .
حقوق خانواده  سيدمحمد موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) اصول فقه (896 سوال) شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي  ابوالفضل احمدزاده (نويسنده) . مظاهر نامداري‌موسي‌آبادي (نويسنده) .
دائر‌ه‌المعارف بزرگ اسلامي: جويني، ابوالمظفر - حافظ  محمدكاظم موسوي‌بجنوردي (زيرنظر) .
كليات حقوق اساسي ايران  عباسعلي عميد‌زنجاني (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (ويراستار) .
حقوق انتخابات دموكراتيك (اصول، مباني و الگوي مطلوب نظام انتخابات پارلمان)  حسن خسروي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (ويراستار) .
انديشه‌هاي حقوقي (3): حقوق تجارت  اميرحسين فخاري (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (ويراستار) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

انديشه‌هاي حقوقي (2): حقوق مدني و كيفري  سيدمحمد موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .
آئين استنباط در حقوق اسلامي  محمود گودرزي (نويسنده) .
مباني حقوق بشر در اسلام و دنياي معاصر  ابوالفضل احمدزاده (مصحح) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) متون فقه (1120 سوال) شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي مشاغل قضايي  اسدالله لطفي (نويسنده) .
مجموعه درس و سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) اصول فقه  اسدالله لطفي (نويسنده) .
حقوق خانواده  سيدمحمد موسوي‌بجنوردي (نويسنده) . ابوالفضل احمدزاده (به‌اهتمام) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) اصول فقه (896 سوال) شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي  ابوالفضل احمدزاده (نويسنده) . مظاهر نامداري‌موسي‌آبادي (نويسنده) .
متون دانشگاهي حقوق  ويليام‌جان براون (نويسنده) . حسين رجيحي‌خجسته (مترجم) .
جرائم اقتصادي و پولشوئي: در پيش‌نويس كنفرانس سازمان ملل متحد عليه ارتشاء و ساير اسناد مرتبط بين‌المللي  احد باقرزاده (نويسنده) .
قانون مدني در رويه قضايي شامل: آراء وحدت رويه، اصراري و شعب ديوان عالي كشور، نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه، قواعد فقه - ارجاع مواد، م  سيدمحمدمهدي حسيني (تدوين) . يونس قهرماني (زيرنظر) .
حقوق موجر و مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 (تخليه اماكن تجاري، مسكوني - سرقفلي در حقوق ايران) مشتمل بر: بررسي آراء محاكم دادگستري  يوسف طاهرموسوي (نويسنده) .
مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاههاي سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي از سال ...  واحدپژوهش"مجد" (تدوين) .
مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاههاي سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي 1376 تا 1391  رضا شكري (نويسنده) .
حقوق شهري و شهرسازي  غلامرضا كاميار (نويسنده) .
مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) حقوق اساسي (600) سوال شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي  حسن باباخاني (نويسنده) .
حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد  مريم عباچي (نويسنده) .
فرهنگ حقوقي مجد انگليسي - فارسي  محمدتقي رفيعي (نويسنده) . احمد باقري (نويسنده) . سيدعلي حسيني (نويسنده) . منصور فرخ‌سيري (نويسنده) . محمدرضا جاويدپور (نويسنده) .
جرم‌شناسي نظري  ريموند گسن (نويسنده) . مهدي كي‌نيا (مترجم) .
سقوط تعهدات با اصلاحات  سيدمهدي شهيدي (نويسنده) .


www.payane.ir - دائره‌المعارف بزرگ اسلامي: بابا فرج تبريزي - برماوي

www.payane.ir - دايره‌المعارف بزرگ اسلامي
شابک : 964-7025-24-6
قیمت :  26,000 تومان

www.payane.ir - دايره‌المعارف بزرگ اسلامي
شابک : 964-7025-23-8
قیمت :  26,000 تومان

www.payane.ir - دائره‌المعارف بزرگ اسلامي
شابک : 964-7025-25-4
قیمت :  26,000 تومان

www.payane.ir - دائره‌المعارف بزرگ اسلامي: اشتب - البيره
شابک : 964-7025-42-4
قیمت :  10,000 تومان

www.payane.ir - دائره‌المعارف بزرگ اسلامي: پوشاك - تربه
شابک : 964-7025-54-8
قیمت :  26,000 تومان

www.payane.ir - انديشه‌هاي حقوقي (2): حقوق مدني و كيفري
شابک : 978-964-2955-16-9
قیمت :  5,500 تومان

www.payane.ir - مفاهيم بنيادين حقوق مدني و جزايي
شابک : 978-964-2955-36-7
قیمت :  4,000 تومان

www.payane.ir - مباني حقوق بشر در اسلام و دنياي معاصر
شابک : 978-964-2955-39-8
قیمت :  5,500 تومان

www.payane.ir - انديشه‌هاي حقوقي عرف و اجتهاد
شابک : 978-964-2955-49-7
قیمت :  4,000 تومان

www.payane.ir - دائره‌المعارف بزرگ اسلامي: جزء لايتجزي - جويني
شابک : 978-964-7025-74-4
قیمت :  26,000 تومان

www.payane.ir - حقوق خانواده
شابک : 978-964-2955-00-8
قیمت :  4,000 تومان

www.payane.ir - مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده (موضوعي) اصول فقه (896 سوال) شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي

www.payane.ir - دائر‌ه‌المعارف بزرگ اسلامي: جويني، ابوالمظفر - حافظ

www.payane.ir - كليات حقوق اساسي ايران
شابک : 978-964-2955-12-1
قیمت :  6,000 تومان

www.payane.ir - حقوق انتخابات دموكراتيك (اصول، مباني و الگوي مطلوب نظام انتخابات پارلمان)

www.payane.ir - انديشه‌هاي حقوقي (3): حقوق تجارت
شابک : 978-964-2955-17-6
قیمت :  3,500 تومان

x