فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir كاربرد كامپيوتر (رشته‌هاي علوم انساني)
شابک : 978-964-387-093-5موضوعات
آموزش از راه دور - ايران
كامپيوترها - آموزش برنامه‌اي

نویسنده
نويسنده : اكبر شيركوند
نويسنده : ابوالفضل هدايتي‌آذري
ويراستار : احمد فراهي

ناشر
دانشگاه پيام نور
قیمت پشت جلد : 1,800 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

كامپيوتر و كاربرد آن در روانشناسي و علوم اجتماعي قابل استفاده براي رشته‌هاي: علوم تربيتي - جغرافيا - تربيت بدني - صنايع دستي ...  اكبر شيركوند (نويسنده) . ابوالفضل هدايتي‌آذري (نويسنده) . علي علي‌پور (ويراستار) . غلامرضا ارجمندي (ويراستار) .
برنامه‌سازي پيشرفته (رشته كامپيوتر)  داريوش نيك‌مهر (نويسنده) . احمد فراهي (ويراستار) .
تحليل و طراحي الگوريتم‌ها (رشته كامپيوتر)  جعفر تنها (نويسنده) . احمد فراهي (نويسنده) . سيدناصر آيت (ويراستار) .
مباني كامپيوتر و برنامه‌نويسي (رشته مهندسي كامپيوتر)  جعفر تنها (نويسنده) . مهدي يوسف‌خاني (نويسنده) . احمد فراهي (ويراستار) .
كاربرد كامپيوتر در رشته‌هاي مديريت و حسابداري (رشته مديريت و حسابداري)  ابوالفضل هدايتي‌آذري (نويسنده) . اكبر شيركوند (نويسنده) . داود كريم‌زادگان‌مقدم (ويراستار) .
برنامه‌سازي پيشرفته (رشته كامپيوتر)  احمد فراهي (نويسنده) . جعفر تنها (ويراستار) .
زبان تخصصي (رشته كامپيوتر)  احمد فراهي (نويسنده) . مهدي يوسف‌خاني (نويسنده) . سيدناصر آيت (نويسنده) . رضا عسگري‌مقدم (ويراستار) . سيدجواد سمائي (ويراستار) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

آموزش شنا 1 و 2 (رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي)  عباسعلي گائيني (نويسنده) . فتح‌الله مسيبي (ويراستار) . آذر آقاياري (ويراستار) .
هنر و تمدن اسلامي 1 (رشته هنر)  غلامعلي حاتم (نويسنده) . زهرا جلال‌زاده (ويراستار) .
آشنايي با هنر در تاريخ 1 (رشته هنر)  غلامعلي حاتم (نويسنده) . مهدي حسيني (نويسنده) . مريم‌السادات آراسته (ويراستار) .
اصول آموزش فوتبال (1): رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي  قدرت‌الله باقري‌راغب (نويسنده) . ابوالفضل فراهاني (ويراستار) . علي صلحجو (ويراستار) .
مباني رواني - اجتماعي در تربيت‌بدني  فرهاد رحماني‌نيا (نويسنده) .
انسان، طبيعت، طراحي (1) (رشته هنر)  محمدعلي شاكري‌راد (نويسنده) . غلامعلي حاتم (ويراستار) .
هنر و تمدن اسلامي 1 (رشته هنر)  غلامعلي حاتم (نويسنده) . زهرا جلال‌زاده (ويراستار) .
هنر و تمدن اسلامي 2 (رشته صنايع دستي)  غلامعلي حاتم (نويسنده) . الياس صفارزاده (ويراستار) .
مباني هنرهاي تجسمي 1 (رشته هنر)  حميد آقاخاني (نويسنده) . احمد منتظري‌رودباركي (نويسنده) . اسماعيل علي‌اكبري (ويراستار) .
هنر و تمدن اسلامي 1 (رشته هنر)  غلامعلي حاتم (نويسنده) . زهرا جلال‌زاده (ويراستار) .
مديريت توليد (رشته مديريت بازرگاني)  بابك كاظمي (نويسنده) . سيدمهدي الواني (ويراستار) . مديريت توليد مواد و تجهيزات آموزشي (تهيه كننده) .
تربيت‌بدني عمومي (2)  ابوالفضل عزيزآبادي‌فراهاني (نويسنده) . محمدرضا رمضانپور (ويراستار) . مسعود رعايايي (ويراستار) .
نظام روابط كار در سازمان (روابط صنعتي) (رشته مديريت دولتي و بازرگاني)  عليرضا موغلي (نويسنده) . سيدعلي‌اكبر احمدي (ويراستار) .
حسابداري صنعتي (1) (رشته حسابداري)  محمد عرب‌مازار‌يزدي (نويسنده) . محمدعلي ثقفي (ويراستار) .
روان‌شناسي فيزيولوژيك (رشته روان‌شناسي)  غلامحسين جوانمرد (نويسنده) . احمد علي‌پور (ويراستار) .
رياضيات مهندسي (رشته كامپيوتر)  مسعود شفيعي (نويسنده) . مسعود ساروي (نويسنده) . علي خاكي‌صديق (ويراستار) .
اصول بهداشت و كمكهاي اوليه (رشته علوم تربيتي)  پريوش حلم‌سرشت (نويسنده) . اسماعيل دل‌پيشه (نويسنده) .
حسابداري مالياتي (رشته حسابداري)  محمدرمضان احمدي (نويسنده) .
فيزيولوژي انساني (رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي)  عباسعلي گائيني (نويسنده) . علي زماني (ويراستار) . نيره توكلي (ويراستار) .
امور مالي بين‌الملل (رشته حسابداري)  مهدي تقوي (نويسنده) .
بهداشت عمومي (رشته علوم تربيتي)  پريوش حلم‌سرشت (نويسنده) . محمدعلي ابراهيمي (ويراستار) .
سيستمهاي خريد، انبارداري و توزيع (رشته مديريت بازرگاني)  علي‌اصغر انواري‌رستمي (نويسنده) .
مديريت تطبيقي (رشته مديريت دولتي)  سيدمهدي الواني (نويسنده) . سيمين سلطاني‌عربشاهي (نويسنده) . ابوالحسن فقيهي (ويراستار) . زهرا جلال‌زاده (ويراستار) .
فيزيولوژي اعصاب و غدد (عمومي) (رشته روان‌شناسي)  محمدعلي ابراهيمي (نويسنده) . محمدعلي احمدوند (ويراستار) .
سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني (رشته تربيت بدني)  مهرعلي همتي‌نژاد (نويسنده) . فرهاد رحماني‌نيا (نويسنده) . ابوالفضل فراهاني (ويراستار) .
جغرافياي خاكها (رشته جغرافيا)  عباسقلي صادقي (نويسنده) .
بازاريابي بين‌المللي (رشته مديريت بازرگاني)  ميرزاحسن حسيني (نويسنده) . لطف‌الله فروزنده‌دهكردي (ويراستار) .
مديريت استراتژيك (رشته مديريت بازرگاني)  لطف‌الله فروزنده‌دهكردي (نويسنده) . ميرزاحسن حسيني (ويراستار) .
حركات اصلاحي (رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي)  ابوالفضل فراهاني (نويسنده) . خسرو ابراهيم (ويراستار) .
مديريت مالي 2 (رشته حسابداري)  مهدي تقوي (نويسنده) . حسين عبده‌تبريزي (ويراستار) . آذرميدخت جليل‌نيا (ويراستار) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

اصول كامپيوتر 2 (رشته علوم كامپيوتر)  داود كريم‌زادگان‌مقدم (نويسنده) . مهدي يوسف‌خاني (ويراستار) .
برنامه‌سازي پيشرفته (رشته كامپيوتر)  داريوش نيك‌مهر (نويسنده) . احمد فراهي (ويراستار) .
تحقيق در عمليات (2) (رشته رياضي)  غلامرضا جهانشاهلو (نويسنده) . صالح فتح‌آبادي (ويراستار) .
پژوهش عملياتي 2 (رشته حسابداري)  عقيله حيدري (نويسنده) . ليلا افراسيابي (ويراستار) .
مرجع‌شناسي و روش تحقيق 1 (رشته زبان و ادبيات فارسي)  منصور ثروت (نويسنده) . فاطمه كوپا (ويراستار) .
تحليل و طراحي الگوريتم‌ها (رشته كامپيوتر)  جعفر تنها (نويسنده) . احمد فراهي (نويسنده) . سيدناصر آيت (ويراستار) .
تحقيق در عمليات 2 (رشته مديريت دولتي)  عادل آذر (نويسنده) . منصور مومني (ويراستار) .
پژوهش عملياتي 1 (رشته حسابداري)  عقيله حيدري (نويسنده) . اردوان ميرزايي (ويراستار) .
مباني كامپيوتر و برنامه‌نويسي (رشته مهندسي كامپيوتر)  جعفر تنها (نويسنده) . مهدي يوسف‌خاني (نويسنده) . احمد فراهي (ويراستار) .
چگونه تحقيق كنيم؟ (رشته‌هاي كارشناسي ارشد علوم انساني)  لورن بلكستر (نويسنده) . كريستينا هيوز (نويسنده) . ملكم تايت (نويسنده) . عيسي ابراهيم‌زاده (مترجم) . ابوالفضل فراهاني (مترجم) . محمدرضا سرمدي (مترجم) . علي صلحجو (ويراستار) .
برنامه‌سازي پيشرفته C (رشته رياضي)  داود كريم‌زادگان‌مقدم (نويسنده) . كاميار آهنكوب (ويراستار) .
كاربرد كامپيوتر در رشته‌هاي مديريت و حسابداري (رشته مديريت و حسابداري)  ابوالفضل هدايتي‌آذري (نويسنده) . اكبر شيركوند (نويسنده) . داود كريم‌زادگان‌مقدم (ويراستار) .
برنامه‌سازي پيشرفته (رشته كامپيوتر)  احمد فراهي (نويسنده) . جعفر تنها (ويراستار) .
تحقيق در عمليات (1) (رشته مديريت دولتي، بازرگاني، حسابداري)  عادل آذر (نويسنده) . منصور مومني (ويراستار) .
انگيزش و هيجان (رشته روانشناسي)  محمد پارسا (نويسنده) .
روان‌شناسي احساس و ادراك (رشته روان‌شناسي)  محمود پناهي‌شهري (نويسنده) . محمدعلي احمدوند (ويراستار) .
بهداشت رواني (رشته روان‌شناسي)  محمدعلي احمدوند (نويسنده) . مهدي دهستاني (ويراستار) .
منطق (1) (رشته الهيات)  احد فرامرزقراملكي (نويسنده) . غلامحسين ابراهيمي‌ديناني (ويراستار) .
روان‌شناسي بازي (رشته علوم تربيتي)  محمدعلي احمدوند (نويسنده) . منوچهر وكيليان (ويراستار) . منيژه كرباسي (ويراستار) . نيره توكلي (ويراستار) .


x